“Het CGVS verleent asiel en geeft documenten af aan mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor vervolging, oorlog of geweld.“

Adres voor verzoekers om internationale bescherming, advocaten, vertrouwenspersonen, voogden en erkende vluchtelingen

 

Ernest Blerotstraat 39
1070 BRUSSEL

 

Adres voor bezoekers:

 

Victor Hortaplein 40
1060 BRUSSEL

 

 

Contacts

Over het CGVS

Het CGVS biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af. Het CGVS is een onafhankelijke instantie.

Cijfers

Er zijn geen resultaten.

Landeninfo

Er zijn geen resultaten.

actueel

Er zijn geen actuele artikels.

Formulieren

Er zijn geen formulieren.