“Het CGVS verleent asiel en geeft documenten af aan mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor vervolging, oorlog of geweld.“

Adres voor verzoekers om internationale bescherming, advocaten, vertrouwenspersonen, voogden en erkende vluchtelingen

 

Ernest Blerotstraat 39
1070 BRUSSEL

 

Adres voor bezoekers:

 

Victor Hortaplein 40
1060 BRUSSEL

 

 

Contacts

Info op maat van de asielzoeker

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.

Over het CGVS

Het CGVS biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af. Het CGVS is een onafhankelijke instantie.

Cijfers

In de maand mei 2024 waren er:
3.356
verzoekers om internationale bescherming in België

actueel

Formulieren

Advocaten en derden

Verklaring: tussenkomst van advocaat

Met dit formulier kan de advocaat zijn tussenkomst melden in een bepaald asieldossier.

Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersone en UNHCR. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Aanvraag: Kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud

Als verzoeker of advocaat kan u voortaan inzage vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud voordat het CGVS een beslissing heeft genomen over het verzoek om internationale bescherming. U doet dit door binnen de twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud hiervan een kopie op te vragen. Binnen de acht werkdagen nadat u de kopie ontvangen heeft, kunt u opmerkingen maken als u dat wenst, waar het CGVS vervolgens rekening mee zal houden.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Asielzoekers

Verklaring: wijziging gekozen woonplaats niet-begeleide minderjarigen

Bij een verhuis moet de minderjarige asielzoeker zijn nieuwe adres bezorgen aan het CGVS en de DVZ.

Vul het formulier volledig in en stuur het aangetekend op naar het CGVS en de DVZ. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Aanvraag: Kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud

Als verzoeker of advocaat kan u voortaan inzage vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud voordat het CGVS een beslissing heeft genomen over het verzoek om internationale bescherming. U doet dit door binnen de twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud hiervan een kopie op te vragen. Binnen de acht werkdagen nadat u de kopie ontvangen heeft, kunt u opmerkingen maken als u dat wenst, waar het CGVS vervolgens rekening mee zal houden.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Erkende vluchtelingen

Aanvraag: Erkenning als vluchteling van minderjarig(e) kind(eren)

Dit attest kan alleen gebruikt worden voor kinderen geboren in België. Voorwaarden: ofwel zijn beide ouders erkend als vluchteling, ofwel is de moeder – erkend vluchteling – alleenstaand en staat de vader niet vermeld op de recente geboorteakte van het kind.

Laat dit attest invullen door de gemeente. De handtekening van de ouder(s) wordt hierbij ook gelegaliseerd.

Bezorg dit attest daarna samen met een kopie van de geboorteakte en kopie van de verblijfstitel aan de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen.