Asielstatistieken juli 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van juli 2023 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In juli registreerde de DVZ 2.972 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Syrië, Afghanistan en Palestina staan in juli 2023 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Turkije, Guinee, Congo (DRC), Georgië, Kameroen en Somalië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In juli 2023 nam het CGVS 2.092 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.398 personen.
  • In juli 2023 bedroeg het beschermingspercentage 40,9 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind juli 2023 bedroeg de totale werklast 23.021 dossiers (27.428 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 16.521 dossiers maken de reële achterstand uit.
16 augustus 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.