Asielstatistieken februari 2024

Het CGVS heeft de asielcijfers van februari 2024 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In februari registreerde de DVZ 2.762 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in februari nog 42 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor februari op 2.804.
  • Syrië, Palestina en Afghanistan staan in februari 2024 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Congo (DRC), Turkije, Eritrea, Guinee, Moldavië, Kameroen en Irak vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In februari 2024 nam het CGVS 2.265 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.667 personen.
  • In februari 2024 bedroeg het beschermingspercentage 42,8%.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind februari 2024 bedroeg de totale werklast 27.702 dossiers (33.624 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 21.202 dossiers maken de reële achterstand uit.
15 maart 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.